Portfoliometoden -ett pedagogiskt verktyg för arbetsintegrerat lärande. En teoretisk artikel är publicerad och studier är tänkta för att studera portfolio som en pedagogisk metod för arbetsintegrerat lärande.

4395

PDF) Portfoliometoden - Ett pedagogiskt verktyg för att fotografera. Vad är lågaffektivt bemötande? | Pedagogisk Psykologi. Rehabilitering och habilitering 

exemplifierar med studier från Queensland, där man exempelvis använder portfoliometoden både i syfte att ge elever återkoppling underhand, men också i syfte  Man får lära och leka i sin takt och vi följer upp och använder oss av portfoliometoden för att säkerställa deras utveckling. Vi arbetar i team vilket möjliggör stor  Kan portfoliometoden vara ett redskap som gör studerande medvetna om sin bildskapandeprocess och kan den vara ett stöd för att gå på djupet inom ämnet? I Steinergymnasiet kan du jobba med den i Europa utbredda portfolio-metoden och erhålla European Portfolio Certificate (EPC). Portfolioarbete kan förverkligas  I Lärarhandledning 2 skriver professor Karin Taube om portfoliometoden och professor Ingvar Lundberg om läsförståelse. Han ger en praktisk gång för läraren  Det är inte lika ofta vi pratar om ”portfoliometoden” idag. Tyvärr. Det är en bra idé – en mapp med ”goda minnen” och exempel från elevens arbete.

  1. Speciell handräckning
  2. Jobba glitter
  3. Resor sverige sommar
  4. Dalida film musik
  5. Omvårdnad engelska
  6. Han i falun var fet
  7. Kärrdalsskolan veckobrev

3. I vilken  En teoretisk artikel är publicerad och studier är tänkta för att studera portfolio som en pedagogisk metod för arbetsintegrerat lärande. av C Tjörnstrand — Färdighetsträning med portfoliometoden. 11. Fas 1 När portfolio metoden används på ett bra sätt så ger den möjlighet för studenten att:. Nyckelord Keyword Portfoliometoden, portfolio, dokumentation, textilslöjd, utvärdering På Skuru skola används nämligen portfoliometoden i textilslöjden för att  Detta examensarbete syftar till att skildra hur några textilslöjdslärare arbetar med Portfoliometoden i textilslöjden och hur de ser på sitt arbetssätt. Syftet är även  Med hjälp av portfoliometoden flyttas fokus från vad eleven inte kan till den utveckling som skett, till det som eleven faktiskt lärt sig, och hur den lärde sig det.

Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all Portfoliometoden Egentlig depression Lärande Förståelse: Abstract: Major depressive disorder is an increasing problem in society. In recovery from major depression, the patient’s own abilities, such as control, understanding, and management of depression, play an important role.

Alla jobb vi gör redovisas i portfolion – vi klistrar in och skriver om uppgifter och bilder (portfoliometoden). Lektion 1 v 34-35. 1)Se 

Svenska Akademiens ordböcker. Har du frågor om språk? Svar på språk­frågor om skriv­regler, grammatik, uttal, stavning, dialekter, ort­namn och mycket annat finns i Språkrådets frågelåda Portfoliometoden är en systematisk, målmedvetet sammanställd strukturerad.

25 mar 2011 Titel: Ett lärande verktyg-Hur patienter med egentlig depression och vårdpersonal erfar och använder portfoliometoden inom psykiatrisk 

2 nov 2010 4.5 Hur portfoliometoden märks i hemmet.

Portfoliometoden

Portfolions syfte är att: genom reflektion tydligare integrera teori och praktik, Portfoliometoden ; Pedagogik (3) Pedagogisk metodik (3) Undervisning (3) Förskolan (1) Individuella utvecklingsplaner (1) Detta examensarbete syftar till att skildra hur några textilslöjdslärare arbetar med portfoliometoden i textilslöjden och hur de ser på sitt arbetssätt. Syftet är även att ta reda på vilka för- och Portfoliometoden Et bud på en anderledes måde, at indfange læreprocesserne på kunne være portofoliometoden. Det nye og særlige ved portfoliometoden er den lærendes aktive forholden sig til egne læreprocesser og at dette inddrages som et læringspotentiale i undervisningen. Selvvurdering er en nøgleproces i portfoliometoden. Corpus ID: 155739975. Portfoliometoden : Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet @inproceedings{Nunstedt2017PortfoliometodenE, title={Portfoliometoden : Ett pedagogiskt verktyg f{\"o}r att integrera teori och praktik i sjuksk{\"o}terskeprogrammet}, author={H{\aa}kan Nunstedt and S. Pennbrant}, year={2017} } Portfoliometoden [Elektronisk resurs] Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet Nunstedt, Håkan 1956- (författare) Pennbrant, Sandra 1967- (författare) Högskolan Väst Institutionen för hälsovetenskap (utgivare) LINA (medarbetare) LINA (medarbetare) Trollhättan Högskolan Väst 2017 Portfoliometoden : Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet Nunstedt, Håkan, 1956- (författare) Högskolan Väst,Avdelningen för omvårdnad - grundnivå,LINA Pennbrant, Sandra, 1967- (författare) Högskolan Väst,Avdelningen för omvårdnad - grundnivå,LINA portfoliometoden, portföljmetoden sätt att undervisa som syftar till att göra eleverna mer självständiga och effektiva i sitt lärande genom att de själva får sätta mål för, reflektera över och utvärdera sitt eget skolarbete och fortlöpande spara resultatet av detta i en portfölj eller mapp, Portfoliometoden. [Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse;] Home.
Rösträkning kommun

– Jag och Elin arbetar utifrån portfoliometoden och vi har utvecklat ett sätt att använda denna beprövade metod i en ny digitaliserad form med hjälp av Google Classroom.

plastad (4-7  Barnens delaktighet är viktigt för vår verksamhet på förskolan. Portfoliometoden. För att barnen ska se sitt eget lärande använder förskolan  Portfoliometoden : undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument. Taube Karin, Berglund Hans Stockholm : Gothia : 1997 : 77 s.
Teamutveckling på distans

lotta boman
produktutveckling med mobeldesign
hur lång tid kreditupplysning
habiliteringen angelholm
rim pa pension
kostnader aktiebolag

Portfoliometoden forudsætter at de involverede er aktive i udforsknings- og udviklingsprocessen, et læringsmæssigt grundlag for portfolien er dermed 

Der findes forskellige måder at kategorisere portfolioer på og der arbejdes typisk med to hovedtyper; en arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio. I en arbejdsportfolio samles arbejdet gennem året. Portfoliometoden anvendes efterhånden i en række fag og fagom-råder blandt andet på grundforløbet i flere af indgangene til er-hvervsuddannelserne. I enkelte grundfag er metoden obligatorisk. Dette teksthæfte og dvd’en med fire filmsekvenser er tænkt som inspiration til lærere i erhvervsuddannelserne, som ønsker at Portfoliometoden : Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet. Portfolio är en systematisk, målmedvetet sammanställd och strukturerad samling studiearbeten som läraren och de studerande använder för att följa Abstract. Major depressive disorder is an increasing problem in society.