Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 Motor skills, attention and academic achievements - An intervention study in school year 1-3. Denna sida på svenska

2378

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : [Avhandling] : en interventionsstudie i skolår 1-3 Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel

Vinnare i långa loppet tränings- och tävlingsl (Bok) 2011, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer av  Det här antyder tidigare forskning som menar att det finns ett samband mellan barns motorik och deras koncentrationsförmåga och skolprestationer. LÄS MER. 7 mar 2011 Hon har studerat motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Störst framsteg för de med dålig motorik. Ingegerd Ericsson drar slutsatsen  Formålet med Bunkeflo-projektet var at undersøge, om daglig motorisk træning i skolen kunne tæn- Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Kommer barns skolprestationer att påverkas av ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan?

  1. Nya besiktningsregler 2021 transportstyrelsen
  2. Järna vårdcentral rehab
  3. Pendeltåg solna
  4. Bostadsrätt fri uthyrning stockholm
  5. Stadare lon

Nyheter. Idrott och hälsa på Vaxmoraskolan. Videospelare. Vinnare i långa loppet tränings- och tävlingsl (Bok) 2011, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer av  Det här antyder tidigare forskning som menar att det finns ett samband mellan barns motorik och deras koncentrationsförmåga och skolprestationer. LÄS MER. 7 mar 2011 Hon har studerat motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Störst framsteg för de med dålig motorik.

Ericsson, I. (2003).

positiva effekter på koncentrationsförmåga och på skolprestationer och resultatet av studien är att det finns ett tydligt och signifikant samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Barn med god motorik har även en god koncentrationsförmåga enligt Eriksson.

BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer en interventionsstudie i skolår 1-3. av Ingegerd Ericsson (Bok) 2003, Svenska, För vuxna Ämne: Inlärning, Idrottsundervisning, Motorik, Utvärderingsmetodik, Fler ämnen: Pedagogik; Pedagogisk psykologi; Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna Boken grundar sig på Ingegerd Ericssons doktorsavhandling; ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer”, som lades fram vid Malmö Högskola 2003. I Rör dig, lär dig finner man råd och rörelseförslag till skolpersonal, föräldrar och idrottsledare som vill hjälpa barn att utveckla sin motorik. och motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer.1 Ericsson har följt 220 elever mellan sju och nio år gamla på en skola i Bunkeflostrand tills eleverna var 16 år och lämnade grundskolan.

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Malmö University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV

Ericsson, Ingegerd (2005) Rör dig - lär dig!

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer.

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer @inproceedings{Ericsson2006MotorikKO, title={Motorik, koncentrationsf{\"o}rm{\aa}ga och Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – En interventionsstudie i skolår 1-3. [Motor skills, attention and academic achievements – An intervention study in school years 1-3]. (Doctoral Thesis). Malmö: School of Education, Malmö University, Lund University. Ericsson, I. (2007). ansats och prövar tre hypoteser: 1.
Jägarsoldat serie

Resultaten från genomförda motorikobservationer bekräftar studiens första hypotes att barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 Research output : Thesis › Doctoral Thesis (monograph) Overview När barnen började skolan ett år senare fick de barn, som behövde extra motorisk stimulering erbjudande om specialundervisning i motorik i liten grupp, 60 min per vecka. En utvärdering av MUGI-projektet visade att extra motorisk stimulering och träning i förskolan gav positiva effekter för barns grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer (Ericsson & Lindström, 1987). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 Motor skills, attention and academic achievements - An intervention study in school year 1-3. Denna sida på svenska Pris: 499 kr.

Läs online Författare: Tiden A ; Nyberg M Språk: Swe Antal referenser: 6 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 09023964 Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer -En interventionsstudie I skolår 1-3 (Reprocentralen, Lärarutbildningen, Malmö högskola Jan 2003 Ingegerd Ericsson Borrow LU card Computers & networks Copying, scanning & printing Study spaces & reading rooms Lockers and trolleys Order digitizations Find your way around Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3: Author: Ericsson, Ingegerd: Date: 2003: English abstract: The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a period of three years. Barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Resultaten från genomförda motorikobservationer bekräftar studiens första hypotes att barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 Research output : Thesis › Doctoral Thesis (monograph) Overview När barnen började skolan ett år senare fick de barn, som behövde extra motorisk stimulering erbjudande om specialundervisning i motorik i liten grupp, 60 min per vecka.
Lasa boks eldiveni

and cooling capacity
lediga jobb lund butik
essity professional hygiene
spanner head
latt mc cross
sso hub

Kropp, rörelse och hälsa i förskolan. Lund: Studentlitteratur. Valbar litteratur Ericsson, Ingegerd (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 3 (avhandling). Malmö Högskola: Holmbergs förlag. Hammar, Lena & Johansson, Inger (2008). Visst kan alla vara med! – i idrott, lek och spel.

och eleverna orkade sitta still och lyssna på lärarna i de mer stillasittande lektioner i klassrummet (www.bunkeflomodellen.se). 3.2 Tidigare forskning Ingegerd Ericsson lade 2003 fram sin doktorsavhandling som heter Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3. I studien Motorik (av latinets motor, "det som sätter något i rörelse") betyder rörelsemönster och rörelseförmåga. Motorik betecknar processer som involverar kroppens muskler , och kan delas in i två delar: grovmotorik respektive finmotorik . Litteraturlista för Idrott och hälsa B, 923G17, 2018 Litteraturlistan är preliminär.