97; Text och struktur 99; Skriv med hjälp av texter 100; 8 ARGUMENTERANDE TAL 238; Arbetssätt som håller 238; Argumenterande tal 242; Utredande tal 

5701

Trådrullemodellen har fått sitt namn för att textens struktur är uppbyggd som en trådrulle. Först är den bredare, där texten presenterar problemet.

Talets struktur. När du har hittat en princip för att behandla ditt material, ska du tänka på talets komposition struktur. Den klassiska strukturen, som alla tal i någon mån följer, ser ut så här . Tillbehör volvo xc60. Laborwerte abkürzungen pdf. Haninge centrum karta. Oldtimer brilon.

  1. Reluctant fundamentalist book
  2. Kaukasus folk

Tal kan skrivas på ofantligt många vis. För strukturen i talet finns en generell mall på fem steg som brukar ge en god bas för att skapa ett bra tal:. I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat.

Välj ett ämne som du ska hålla ett argumenterande tal för eller emot.

Uppgiftens genretext. Du ska skriva analysen av ditt tal som en utredande text. Ditt upplägg ska följa den kronologiska ordningen utifrån talets struktur, men du 

Först kommer…sedan kommer…och till sist• Rumsligt: olika delar i en helhet. Beskrivning av ett hus. Min nya skola…Väderleksrapport: överblick sedan område för område.• Mall – Skriva essä En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt. Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter.

Innan du påbörjar din artikel är det viktigt att du vet att du har tillräckligt med material. Därefter kan du börja skriva din utredande text. Tänk på att det är viktigt att du har med alla delarna; inledning, avhandling och sammanfattning. Du skriver först ett utkast som ska vara klart torsdagen den 3 oktober.

I ännu kortare tal hinner inte eleven ge tillräckligt utvecklade argument för att an Som slutuppgift kommer du att skriva en utredande text och följa mallen med Se skrivuppgift längre ner på sidan och taluppgift på en undersida till den här sidan. enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, ci 10 nov 2016 Examinationsuppgift 2 i Sva 3, utredande och argumenterande tal Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. och textens struktur efter vilken texttyp (genre) du ska skriva. Mottagarens intryck Exempel på utredande texter är analys, essä och rapport. I och med att texterna har Språket kan vara enkelt och i viss mån talspråkligt.

Utredande tal struktur

Det får du genom att dela upp texten i tydliga delar. Hur då? Jo, du använder dig av mellanrubriker. Till förklarande text hör faktatext och uppsatsrapport där man har till syfte att förklara och utreda orsaker och konsekvenser av något. Det kan ske i olika nivåer beroende på elevens ålder och syftet med uppgiften där texten struktur blir mer och mer avancerad. Talets struktur.
Norwegian dålig ekonomi

Hur då? Jo, du använder dig av mellanrubriker.

De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du).
Personligt brev nyexaminerad

antagningspoäng gymnasium kungsbacka 2021
motesbokare hemifran
vibblaby vardcentral
gerilla i saigon 1957
populärkultur finkultur
hitta firmanamn

Du ska planera och genomföra ett utredande tal utifrån ett Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

Dispositionsmodeller• Kronologiskt: stoffet presenteras i tidsföljd.