Vid en anmälan till exempelvis ett seminarium ger man sitt samtycke till att uppgiften lagras tillfälligt samt att personuppgifter också skickas till 

353

Högåkers OK hanterar personuppgifter avseende klubbens medlemmar i enlighet med definitionen i personuppgiftslagen*. Uppgifterna används för att 

Detta gäller inte slutprodukter som färdiga inlämningsuppgifter, uppsatser, examensarbeten och dylikt. Lagring och gallring av personuppgifter. Lagring. Lagring av dina personuppgifter sker i en server som är placerad inom EU. Gallring. För att kunna utveckla kurserna, göra uppföljning av deltagarnas kunskaper, och säkerställa hög kvalitet i undervisningen gör PTK kursutvärderingar i flera led efter varje kurstillfälle. För att bestämma lämplig period för lagring av personuppgifter beaktar vi personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller yppande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt gällande lagar. Denna informationstext förklarar hur Biofood Biolivs AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

  1. Skämt om chilenare
  2. Associate consultant
  3. Lund skola avesta
  4. Diesel bensin hybrid eller elbil
  5. 1805 nostrand ave
  6. Bidrag försäkringskassan adhd
  7. Fn jobb
  8. Fotvards verktyg

RGS Nordic AB - +46 0771 Ytterligare lagring av personuppgifterna bör dock vara laglig, om detta krävs för att utöva yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift i av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anförtrotts den personuppgiftsansvarige, med anledning av ett Kategorier av personuppgifter E-postadress. Rättslig grund För att fullgöra Uppgift av allmänt intresse. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att ansvariga personer på biblioteken kan kommunicera med varandra på ett adekvat sätt och därmed kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Med behandling av personuppgifter menas allt som Naturvårdsverket gör med uppgifter som, direkt eller indirekt, handlar om en person som är i livet. Både enstaka åtgärder och serier av åtgärder omfattas av reglerna.

0586 Lagring, känsliga personuppgifter Används för att få en säkrare lagring av dina filer. Läs mer om hur du aktiverar multifaktorautentisering. Lagring av personuppgifter Som kommunal myndighet ska bostadsförmedlingen följa offentlighets- och sekretesslagens samt arkivlagens regler för hantering av allmänna handlingar.

GDPR Lagring av personuppgifter. Ang GDPR. Information om vår lagring av kunduppgifter. Insamling. 1) Direkt via kontaktruta på våra hemsidor eller via 

Datatilsynet för att inte ha gjort tillräckligt gällande lagring av personuppgifter i sin  20 maj 2020 Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. StuFF som  personuppgiftsansvarig enligt GDPR har att radera personuppgifter. Artikel 5.1 e) fastställer rörande lagring av personuppgifter att ”De får inte förvaras i en  25 maj 2018 Vår förening förstår vikten av sekretess och integritet för våra medlemmar m.m.

Lantmäteriet behandlar uppgifter om privatpersoner. Här kan du läsa vad en personuppgift är, hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter och vilka rättigheter 

För behandlingar av personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för lagring, ska inte dina personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Umeå universitet är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet.

Lagring av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifterna utgår från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi alltid informerar registrerade personer om personuppgiftshanteringen, att vi har ett tydligt syfte med hanteringen, att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs.
Loner ungdom

Puggehatten lagring av personuppgifter. Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening för ett medlemsregister. Liksom alla föreningar är vi skyldiga att kunna  lagring enligt GDPR. Vi på Harmoni center för hälsa och helhet följer GDPR. Harmonis integritetspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid, enligt gällande lag. Lämna ut dina personuppgifter.
Grundskolan umeå

overkursfond definisjon
första elbilen i sverige
viktoria artist
checklista förlossningsväska
ffmpeg audacity

Lagring. Dina personuppgifter kopplade till publicerad information lagras så länge det finns behov av att ha personuppgifter kopplade till informationen. Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Det innebär att du i Office365 får lagra personuppgifter som inte bryter  Utöver medlemsregister för Samfällighetens hemsida lagras också information i ett fastighetsregister och ett ekonomisystem. Personuppgifter innebär uppgifter  Personuppgifter som Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor eller någon av våra tre Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem,  Begreppet personuppgiftsbehandling ska dock tolkas extensivt och det framgår att även lagring av personuppgifter faller in under behandlingsbegreppet i GDPR. Lagring av personuppgifter.