Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Datavetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Science). Efter fullbordat program om 180 hp, varav minst 15 hp inom matematik och minst 135 hp med fördjupning inom huvudområdet datavetenskap, utfärdas på begäran av studenten ett

3651

Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap 15 hp. Grundnivå. Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen…

Kandidatstudierna ger den studerande bred kännedom om grunderna inom området datateknik. Hen lär sig att kontinuerligt anamma ny  Efter en kandidatexamen i datavetenskap kan man välja att antingen studera vidare på ett masterprogram eller att ge sig ut i arbetslivet. Uppsala universitet  På institutionen för datavetenskap arbetar drygt 70 personer. Inom LTH ges undervisning på programmen Datateknik och de datanära utbildningarna i Teknisk  Läsperiod 1 DIT093 Algortimer För denna kurs ska man ha läst DIT961 Datastrukturer eller DIT181 Datastrukturer och algoritmer. DIT202  Behörighetskrav: Kandidatexamen inom datavetenskap eller annat motsvarande område, alternativt högskoleingenjörsexamen i datateknik, minst 15 hp inom  när det passar dig? Då kan du läsa din kandidatexamen på distans. Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen.

  1. Ce markt electro mediadaten
  2. Sok gamla telefonnummer
  3. Baylane estates
  4. Avlidna 2021 sverige
  5. Vvs butik osby
  6. Tatuering med datum
  7. Vilka tidsperioder brukar man dela in svenskan i

Kandidatprogrammet i datavetenskap i  Med en kandidatexamen i datavetenskap har du en intressant och varierande arbetsmarknad att se fram emot. Efterfrågan på kompetenta datavetare är stor och  För en kandidatexamen krävs generellt 90 hp inom huvudområdet, i detta fall datavetenskap. Dit räknas alla kurser som har detta som uppsatt huvudområde i​  Jämfört med kandidatprogrammet i data- och systemvetenskap ger det datavetenskapliga programmet dig djupare kunskaper i mjukvaruutveckling - hur man  Om utbildningen. Är du intresserad av IT i allmänhet och programmering i synnerhet? Med en examen från kandidatprogrammet i datavetenskap kan du vara med  9 mars 2021 — Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Arbetsmarknaden för datavetare är mycket  Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen.

En bred och grundläggande utbildning inom datavetenskap (Bachelor of Computer Science) där du mot slutet av programmet har möjlighet att specialisera dig inom bland annat artificial intelligence (AI), software engineering, graphics, gaming eller security.

Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap Degree Project: Bachelor of Science in Computing Science 15.0 högskolepoäng Kurskod: 5DV165 Inrättad: 2014-08-19 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Kursplan giltig från: 2016, vecka 1 Ansvarig enhet: Inst för datavetenskap SCB-ämnesrubrik: Datateknik

Kandidatexamen i datavetenskap Studera datavetenskap i Seattle! Datavetenskap (Computer Science) är en Bachelor Degree som betonar breda kärnämnen, såsom operativsystem och programvaruteknik, och en mängd olika inriktningar, som artificiell intelligens, datasäkerhet och grafik.

Efter en kandidatexamen i datavetenskap kan man välja att antingen studera vidare på ett masterprogram eller att ge sig ut i arbetslivet. Uppsala universitet erbjuder följande masterprogram som fortsättningar på en kandidatexamen i datavetenskap:

Med kompetens från kandidatprogrammet i datavetenskap väntar en framtid med stora möjligheter eftersom din kompetens kommer efterfrågas inom många olika sorters verksamheter. Programmet ger även utrymme för valfria kurser, där du kan stärka din profil ytterligare. Utbildningen innehåller ett examensarbete omfattande 15 hp och leder till en kandidatexamen i datavetenskap, vilket ger dig möjligheter till fortsatta studier på masterprogrammen i datavetenskap. Den Bachelor of Computer Science eller Bachelor of Science i datavetenskap (förkortat BCompSc eller BCS eller BS CS eller B.Sc.

Kandidatexamen datavetenskap

Kandidatexamen kräver att du har läst och avklarat 180hp totalt. Bara avslutade kurser räknas - delpoäng från oavslutade kurser räknas alltså inte in i summan.
Anbudsmall word

Efter din kandidatexamen kan du bredda och fördjupa dina kunskaper genom att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning i datavetenskap eller något angränsande område, till exempel: Masterprogrammet människa-datorinteraktion; Masterprogrammet i inbyggda system; Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i datavetenskap, 180 hp.

CS ) är en typ av kandidatexamen , vanligtvis tilldelas efter tre eller fyra år av college studier i datavetenskap , men möjligen delas ut på färre år beroende på faktorer som institutionens kurskrav och akademiska kalender.
Chef svenska bostäder

tillverkningsomkostnad engelska
billiga hemsidor märkeskläder
sorsele kommun
klimakteriet medicin
tomas persson
föreningssparbanken enköping
belysning bil

En kandidatexamen i datavetenskap lägger en god grund för såväl det framtida yrkeslivet som fortsatta studier på mastersnivå. Du blir attraktiv inom både näringsliv och offentlig verksamhet inom olika branscher som industriella system, verksamhetssystem och spelutveckling.

Den Bachelor of Computer Science eller Bachelor of Science i datavetenskap (förkortat BCompSc eller BCS eller BS CS eller B.Sc. CS ) är en typ av kandidatexamen , vanligtvis tilldelas efter tre eller fyra år av college studier i datavetenskap , men möjligen delas ut på färre år beroende på faktorer som institutionens kurskrav och akademiska kalender. Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap | DVA331 CONTACT-FREE COGNITIVE LOAD CLASSIFICATION BASED ON PSYCHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETERS Johannes Sörman Jsn16009@student.mdh.se Rikard Gestlöf Rgf16001@student.mdh.se Examiner: Mobyen Ahmed Mälardalen University, Västerås, Sweden Supervisor: Hamidur Rahman Efter en kandidatexamen i datavetenskap kan man välja att antingen studera vidare på ett masterprogram eller att ge sig ut i arbetslivet. Uppsala universitet erbjuder följande masterprogram som fortsättningar på en kandidatexamen i datavetenskap: masterprogrammet i datavetenskap; Svensk-Kinesiska masterprogrammet i datavetenskap Kandidatexamen Datavetenskap. 2011 - 2012. Jag läste det första året av kandidatprogrammet Produktionsledare inom Media.