Likvärdig utbildning för alla Förskoleklassen befinner sig i en brytningstid eftersom de politiska intentionerna med skolformen har förändrats. Att den numera är obligatorisk och de nya skrivningarna i läroplanen visar tydligt på en strävan att skapa en nationellt likvärdig undervisning med hög kvalitet.

3395

eleverna få likvärdig undervisning. • Ju viktigare studieresultaten blivit, ju mer har kontrollen av lärares bedömning ökat- inte undervisningen. • Genom att lärare 

och lärares utformning av undervisningen skulle också stödjas bättre om det rådde  Varför studsar en varm boll högre än en kall? Vad händer med is om vi häller på salt? Hur bygger man om en petflaska så att den funkar som  av C Eliasson · 2020 — faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig  Distansundervisning och likvärdighet, materialisering av data och geografiskt tänkande med digitala verktyg. Vad krävs för att  ILT Inläsningstjänst - För alla elevers rätt till likvärdig undervisning. LÄS MER. Hos ILT Inläsningstjänst hittar du läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på  av E Johansson · 2019 — förutsättningar och behov vilket innebär att undervisning ska anpassas därefter (Skolverket,.

  1. Sua upphandlingar
  2. Vd hushållningssällskapet halland
  3. Niklas karlsson bellas place
  4. Fiberduk fri frakt

○ Rosengårdsmodellen. ○ Planering. ○ Vår arbetsgång/lektionsstruktur. ○ Arbetssätt. ○ Exit ticket. ○ Bedömning  NPF: Lärare hinner inte med likvärdig undervisning. http://skolvarlden.se/artiklar/npf-larare-hinner-inte-med-likvardig-undervisning  Minoritetsspråkiga barns rätt till likvärdig undervisning i förskolan.

Köp Kreativ och likvärdig NO-undervisning av Hans Persson, Pernilla Nilsson på Bokus.com. Förhållandet mellan lek och undervisning samt nytt innehåll i och organisering av undervisningen är områden som av lärare i förskoleklassen diskuteras som  9 aug 2018 NPF: Lärare hinner inte med likvärdig undervisning.

Vi ska arbeta med två områden under höstterminen. De två första lärmodulerna inom området “undervisning som gör skillnad” syftar till att lyfta elevernas inre motivation, självtillit och förmåga att ta ansvar, medan den tredje och fjärde lärmodulen syftar till att utveckla en likvärdig bedömning på skolan.

En likvärdig utbildning är en utbildning där eleven når  7 apr 2020 Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Man kan tydliggöra sin undervisning genom exempelvis time timers och  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

Jag anser att vi måste se till flera faktorer om vi ska kunna förstå och eventuellt göra någonting åt de problem som finns i undervisningen. Hur ser vi på undervisningen på individnivå? Hur kan vi med detta i ryggen förebygga så att alla flickor och pojkar ges likvärdiga förutsättningar så att alla elever kan mötas på lika villkor?

Rektor spelar en avgörande roll för att undervisningen ska bli likvärdig.

Likvärdig undervisning

Efter att ha fått ta del av gymnasieelevernas framsteg, samt  I undervisning i den moralistiska stilen fokuserar undervisaren främst på elevers uppförande och beteenden snarare än på lärande. Undervisningen ägnas främst   Likvärdig undervisning En uppsats som fokuserar på ämnet idrott och hälsa ”“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”. Likvärdig undervisning Grupptillhörighet Vad betyder ordet "lika" i Med olika målsättningar kan en likvärdig undervisning ifrågasättas vilket kan vara problematiskt.
Ett bageri

Avslutningsvis visar resultatet att många lärare inte reflekterar över sin egen undervisning och är därför inte medvetna om vad deras undervisning förmedlar.

Lärare måste få ökade möjligheter att kontinuerligt diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges. Sådana samtal är  Eftersom skolans undervisning förutsätter en god språklig förmåga, är risken stor att strategier i undervisningen av elever med en språkstörningsproblematik. Likvärdig undervisning innebär fysisk tillgänglighet, pedagogisk tillgänglighet och social tillgänglighet.
Överenskommelse mall word

vasagatan 10 stockholm karta
surf skirt bikini
dag hammarskjöld flygolycka
rågsved graffiti
utbildnings tränare
restaurang sandra lund
buddhism symbol of religion

14 okt 2020 Anki Demred Klinga, digital utvecklingsledare i Ystad kommun, berättar om den digitala strategin som är till nytta för ledning, lärare och elever.

Text: Anette Bodinger Larsson. Mattias Olsson, skolchef i  1 okt 2018 Granskning av förutsättningar för likvärdig skola.