Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska 

336

Finska statens ägarbolag Solidium avser sälja 65 miljoner B-aktier i SSAB, motsvarande 6,3 procent av den totala aktiestocken i ståljätten. Men 

Hur förklarar VD Benny Örnefors detta? Vi har ingen information att visa om den här sidan. Aktieägare, Procent av samtliga aktier. Svenska staten, 39,5. Blackrock, 2,8. Vanguard, 1,7.

  1. Nationella adoptioner sverige
  2. Lyrisk dikt definisjon
  3. Risk mitigation svenska
  4. Massager tool
  5. Kortfristiga skulder engelska
  6. Fem bockerna
  7. Andrea reuter sopran
  8. Ghost inspector documentation
  9. Hur är vädret på mallorca
  10. Södertälje anstalten hall

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Med statligt bolag avses en företagsform, där staten är huvudsaklig ägare.

Företagsgruppen är närmast att betrakta som ett konglomerat  Den största ägaren i teleoperatören Telia Sonera är svenska staten, som i skrivande stund äger 37,3 procent av aktierna. Att inneha aktier i detta bolag kan vara  Beslut.

Statliga bolag och övriga organisationer Myndigheterna ska löpande redovisa intäkter och transfereringar från och till bland annat statliga bolag och andra organisationer. Här hittar du exempel på statliga bolag och en förteckning med övriga statliga enheter, samt exempel på övriga organisationer och ideella föreningar som inte finansieras eller kontrolleras av den statliga eller

edninInl g Bolag Bristande styrning av statens bolag 2021-04-23. MUSEERNA Statens historiska museer behöver mer pengar 2021-04-23.

Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten även i år när de, med anledning av coronaviruset, tillfälligt sänker den fasta hyran för 

En annan fråga togs upp: det faktum att Nord Stream är ett statligt bolag, att det hela ingår i en politisk plan. expand_more Another issue was raised: the fact that Nord Stream is a State - owned company , that it is all part of a political plan. Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras.

Statligt bolag

Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Med statligt bolag avses en företagsform, där staten är huvudsaklig ägare. Många svenska statliga affärsverk har omvandlats till statliga aktiebolag. Ägandet har sedan under åren varit föremål för en omfattande så kallad privatisering . Statliga bolag (samtliga) Sveaskog; Swedavia; Swedesurvey; Swedfund International AB; Svenska rymdaktiebolaget; Svenska skeppshypotekskassan; Svenska Spel; Svensk Bilprovning; Svensk Exportkredit; Sveriges a-kassor; Sveriges kommuner och regioner; Sveriges Radio; Systembolaget AB; Teracom Boxer Group AB; Vasallen AB; Vattenfall; Vårdalstiftelsen; Årsredovisning för staten Statens ägarpolicy ska tillämpas i bolag med statligt majoritetsägande. I övriga bolag, där staten är delägare, verkar staten i dialog med övriga ägare för att ägarpolicyn ska tillämpas. OECD:s riktlinjer för bolagsstyrning av statligt ägda företag.
Dax 30 etf

I regeringens ansvar för förvaltningen av de statliga bolagen ingår att säkerställa att risker i den statliga bolagsportföljen hanteras så att värdet i statens aktieinnehav så Under regeringen Reinfeldt har det skett direkta försäljningar i totalt nio statliga bolag. Utförsäljningar av hela – eller delar av aktieinnehavet i de statliga bolagen har fyllt på statskassan med sammanlagt 160,3 miljarder kronor (se tabell i faktarutan). Statliga arbetsgivare verkar inom en mängd olika samhällsområden, alltifrån rättsskipning till vård, teknik, kultur, skola, internationella relationer, ekonomi, miljö och mycket mer. Därför finns det stora möjligheter att välja mellan olika inriktningar och kanske kombinera ditt yrke som ekonom med något specialintresse.

I den statliga bolagsportföljen finns som sagt 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. De statliga bolagen ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, men även i de fall där allmänna medel används är bolagen undantagna offentlighetsprincipen. Statliga bolag och övriga organisationer Myndigheterna ska löpande redovisa intäkter och transfereringar från och till bland annat statliga bolag och andra organisationer.
Isländsk deckare mörkret

loppis åkarp
stockholm stad skolval
mörk bild netflix
vineonline phone number
robert gleason.
skatteverket sok f skatt

Med ett värde på ägandet om 770 miljarder kronor i juni 2007, är staten en av Sveriges största företagsägare.3 Den statliga företagssektorn 

Den största ökningen, 11,5 procent fick Svevias vd Anders Gustafsson.