Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. Om val och maktfördelning i kommuner. Medborgare har nära till besluten. Kommunfullmäktige styr och beslutar. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

8200

Den kommunala självstyrelsen ger kommunen stor frihet att bestämma om sin till sammanträde för aktuell politisk nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige 

Kommunen. Om du har frågor som rör politiska beslut angående kommunal vård och omsorg eller om du vill ta del av dokument och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden kan du kontakta kommunen. Kontaktuppgifter till kommunerna i Stockholms län finns på respektive kommuns webbplats. Landstingsadministrationen Här hittar du information om kommunens styrelse och nämnder, om hur man klagar på beslut och hur insynen fungerar med mera. Politisk demokrati. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation.

  1. Solna grillen tyresö
  2. Pierre.dk roskilde
  3. Jofa hjälm pris
  4. Risk management and financial institutions hull pdf
  5. Blackstone grill sverige
  6. En bh
  7. Charkuteri online

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder. Kommunen består av en politisk organisation, som beslutar vad som ska göras, och en tjänstemannaorganisation, som bestämmer hur och också genomför det som beslutats. Den organisationsform vi har idag syftar bland annat till att sätta individens behov i fokus och underlätta för denne vid kontakter med kommunen. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Tillsammans har de 24 mandat. Kommunfullmäktiges politiker väljs vart fjärde år i samband med riksdagsvalet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala föreskrifter. Tillsammans med övrig lagstiftning reglerar de livet i Örnsköldsvik.

De politiska besluten tas på olika nivåer beroende på ärendenas art. För ärenden där de slutliga besluten tas i kommunfullmäktige gäller beredningstvång. För ärenden som kommer från revisorerna och som ställs till kommunfullmäktige krävs inget beredningstvång.

Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten. Arbetar vanligtvis halv- eller heltid med det politiska uppdraget. Kommunfullmäktige. Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag".

2020-05-22

Ett beslut kan upphävas bara om: Demokratins grundläggande ideal bygger på allas rätt att delta, påverka och vara delaktiga i olika politiska beslut. Förmågan att förena ett ökat medborgarinflytande och politiska ställningstaganden är förutsättningen för en fortsatt demokratisk utveckling.

Politiska beslut i kommun

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde. Politiskt initiativ – En koncerngemensam Mina sidor. I ett politiskt initiativ föreslog det blågröna styret i mars 2019 att kommunen skulle skapa en gemensam Mina sidor för hela koncernen där alla digitala tjänster skulle finnas samlade på ett ställe med samma inloggning. Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.
Ragtime jazz artists

Överkalix kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen.

Konstitution: I konstitutionen, eller författningen (landets grundlagar), fastställs de grundläggande principerna för hur landet ska styras.
Dimljus symbol fram

preskriptionstid brott finland
aspero karlskrona lärare
vice talmän
plagiatkontroll norsk
behörighet lärare folkhögskola

Du är här: Kommun & Demokrati » Möten, handlingar och protokoll » Kommunal anslagstavla » Politiska protokoll, kallelser och motioner Politiska protokoll, kallelser och motioner Här kan du läsa mer om de politiska besluten som fattats i Hedemora.

De politiska besluten tas på olika nivåer beroende på ärendenas art. För ärenden där de slutliga besluten tas i kommunfullmäktige gäller beredningstvång. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet. Reglerna finns i kommunallagen Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut.) Bordlägga Innebär att beslutet skjuts upp till ett kommande sammanträde och att inget ytterligare, till exempel en ny utredning, ska eller får tillföras ärende. Delegera Uppdrag att överlåta arbete och beslut till någon annan. Ersättare En ersättare kallas in istället för ordinarie ledamot om denne inte kan närvara.