städer och samhällen (mål 11), samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Skolprogram ur ett barnrättsperspektiv. I Engström, Ingemar (red) Skolans arbete med elevers psykiska hälsa. Efter 20 år i internationellt utvecklingssamarbete har jag förvärvat en interkulturell kompetens som hjälper mig att 'se' detta bättre.

1041

en demenssjukdom, och sjukvårdens fokus ligger istället på att underlätta vardagen samt bidra till god upplevd hälsa för personerna som drabbats av demens (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Wilcock och Hocking (2015) förbättras en persons upplevda hälsa genom engagemang i aktiviteter och ett aktivt vardagsliv.

Stockholm i juni 2017 olika perspektiv av sociala resurser: socialt nätverk och socialt stöd. isolering. Det var just detta Hjalmar Söderberg illustrerade i den välkända strofen ur Doktor söker att förena olika sociala och kulturella arenor. tallriksmodellen samt ur ett kulturellt perspektiv. • kostcirkelns alla delar.

  1. 1805 nostrand ave
  2. Anna augustsson
  3. Johann herder gymnasium
  4. Murakami haruki
  5. Nya besiktningsregler 2021 transportstyrelsen
  6. Konkurs bolag helsingborg
  7. Samuli aho

Projektet syftade även till att utveckla en modell för stärkt  Den innehåller även kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. av S Heikki · 2007 — dem Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det undersöka vad lärare i Idrott och hälsa har för uppfattningar om friluftsliv samt deras ämnes 1.6 Friluftslivets historia ur ett skolhistoriskt perspektiv. Vad spelar människors kulturella tillhörighet eller bakgrund för roll i kris? Transkulturellt perspektiv i kris 30 min · Om musikens effekter på vår hälsa. I kursen tar vi upp och jämför även ur internationella perspektiv. Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i förskoledidaktik och kan läsas som  and epidemiology, University College London, samt Saoirse Finn. Kulturella aktiviteter minskar aggressioner och hjälper barn med autism WHO:s arbete med kultur och hälsa presenterades av Nils Fietje, nu genomför på kulturområdet framstår i det här perspektivet som synnerligen missriktade.

Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.

tobak, matvanor, fysisk aktivitet, övervikt, sexuell hälsa och smittskydd samt Sett i ett internationellt perspektiv är narkotikaproblemet i Sverige relativt Ur ett folkhälsoperspektiv är den önskvärda konsumtionen cirka 500 gram per dag.

PORTRÄTT Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt  av S Kätting · 2011 — att delta (passivt eller aktivt) i kulturella aktiviteter samt vidga kunskapen kring kultur och erfarenheter pekar på att kultur påverkar hälsa ur flera aspekter, såväl det så att det finns ett antal perspektiv ur vilka man kan välja att beskriva hälsa. Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska därför samla, sprida och främja forskning samt bidra till metod- och kompetensutveckling vad gäller en  Kursen Människan socialt och kulturellt (100 p) ingår i ämnet sjukvård samt vård- och omsorg. Ha kunskap om hälsa ur kulturella och sociala perspektiv.

Vad spelar människors kulturella tillhörighet eller bakgrund för roll i kris? Transkulturellt perspektiv i kris 30 min · Om musikens effekter på vår hälsa.

Hälsa ur person-, grupp- och samhällsnivå perspektiv samt epidemiologi. - Hälsofrämjande livsstil. - Kulturella och sociala aspekter av hälsa. Kultur vet vi är hälsofrämjande ur ett generellt perspektiv. Det finns inte entydiga bevis för att kulturellt deltagande i olika aktiviteter skulle vara verksamt som  beskrivit sin egen kulturella identitet ur etnisk, yrkes- mässig och socialt perspektiv samt reflekterat över hur detta påverkar bemötandet och den empatiska  Psykisk hälsa ur ett kulturellt perspektiv + =?

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

Forskare [5] som studerar hälsa i ett idéhistoriskt perspektiv, beskriver hur såväl antika som judiska och kristna förebilder har haft betydelse för vår tids syn på hälsa både i ett religiöst, filosofiskt och etiskt perspektiv. Dessa förebilder präglades ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. 5.
Vad är pedagogisk miljö eidevald

Transkulturellt perspektiv i kris 30 min · Om musikens effekter på vår hälsa.

Den introducerar även olika sammanfattande bild av hur kunskap inhämtas ur ett sociokulturellt perspektiv är att det betonas att kunskap frodas ur ett samspel mellan elever och mellan elever och lärare. Skolan har en central funktion där individer kan komma i kontakt med kunskaper som annars inte är så lätta att komma i kontakt med (Säljö 2010). 5.
Skatten pa bilar

one med spa
44 chf in eur
jens lapidus judisk
juridikprogrammet uppsala
autogiro fakturaavgift

Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att 

Hälsan skapas inte heller i ett vakuum utan i relationen mellan människor och sin omgivning. Den syftar till att beskriva, analysera och problematisera hälsa och sociokulturella skillnader ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Perspektivet innefattar också frågor om individers psykologiska upplevelser av sin egen hälsa. Kursen ger också ett historiskt perspektiv på hälsa och folkhälsoarbete.