Ledning, miljösamordna re och övriga intresserade på institutionen. Tidigare revisioner Genomgång av avvikelser från förra internrevisionen samt uppföljning av avvikelser från förra externa revisionen. Ledningens roll, miljö-/kvalitetspolicy, miljöaspektlista, mål, organisation och ansvar, Ledningens genomgång, omvärldsanalys,

8663

Ledningens genomgång – protokoll. Datum: 2010-09-14. Plats: Konferansrum GolvCity. Närvarande: Jimmy Ström, Åsa Ström, Henrik Hellsten. Uppföljning av noteringar och beslut från föregående genomgång. Föregående protokoll gicks igenom och man konstaterade att samtliga punkter från föregående protokoll var avklarade.

Ändringslogg Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 00 2014-09-03 Ny rutin Birgitta Westin Lina Häckner 01 2015-03-27 Ändring av begreppet miljöpolicy till KTH:s policy för hållbar Underlag Ledningens genomgång - manual Underlag/Protokoll Ledningens genomgång - mall ISO-standard 14001:2015, 9.3 Årshjul för miljöarbetet Dokumentation Protokoll från ledningens genomgång ska diarieföras och bevaras på respektive nivå. Granskare/arbetsgrupp Malin Thorin och … Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll för ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001. Du som arbetar med ledningssystemen ISO 9001 och 14001 behöver gå igenom regelverken. Med hjälp av denna mall kan du upprätta ett protokoll för ledningens genomgång av regelverken.

  1. Hemnet härnösands kommun
  2. Certifierad elektriker betyder
  3. Latent anspråk
  4. Urinary leukotriene asthma
  5. Auburn.edu administration
  6. Pro ljungbyhed
  7. Föreningsgatan 35 malmö
  8. Lapo elkann fiat
  9. Gymkort pris
  10. Deduktiv-induktive inhaltsanalyse

Rutin för ledningens genomgång (35 Kb) Anvisningar för ledningens genomgång av miljöarbetet på institution (motsvarande) (43 Kb) (reviderad 160321) 407.1.2 - Ledningens genomgång – mall, områdes/verksamhetsnivå. Bilaga till 407 Ledningens genomgång (LG) Innehåll. Del 1: Områdenas processer:1. Del 2: Hallands sjukhus lednings- och styrningsprocess, huvudprocesser och stödprocesser3. Område och datum Ledningens genomgång - Kvalitetsledningssystem Ledningen har införlivat kvalitetsledningssystemet i organisationen och fastställt styrningen, det innefattas ledningens åtagande att följa upp hur verkningsfullt kvalitetsledningssystemet är, för att bland annat fortsatt kunna ta relevanta beslut rörande kvalitetsledningssystemet. Bilaga 1. Mall för underlag och protokoll för ledningens miljögenomgång våren Word-mall för underlag och protokoll som kan sparas lokalt och redigeras.

PLANERING. Mallar. 01.01a.

7. Varför har ledningens genomgång flyttats till utvärdering av prestanda? (avsnitt 9.3) Strukturen i den nya versionen av ISO 9001 bygger på PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act), vilket gör det logiskt att ledningens genomgång följer efter mätning av systemprestanda vid utvärdering av prestanda hos kvalitetsledningssystemet. 8.

Sammankallande för ledningsarbetet är VD. Projektledaren ansvarar för att samla in 50480-1 Kallelse Ledningens genomgång (Mall) 11061-13 Ledningens genomgång - genomförande. 21909-7 Planera och förbereda ledningens genomgång.

Ledningens genomgång mall Author: Anna-Maria Havskogen Created Date: 5/4/2018 11:57:02 AM

Minst en gång per år hålls ledningens genomgång, ett protokollfört möte där styrelseordförande och rektor, tillsammans med kvalitetskoordinator och ledningsgrupp Underlagen för ledningens genomgång har uppdaterats med de nya kra-ven, t.ex. uppföljning av arbetet med risker och möjligheter, intressenter, uppföljning av leverantörer etc.

Ledningens genomgång mall

Vidare att det beslutas om förbättringar och eventuella resurser för genomförande av åtgärder. Omfattning Ledningens genomgång omfattar universitetets miljöledningssystem och ska göras a) Genomför ledningens genomgång 3 Följa upp ledningens genomgång a) Utvärdera resultatet av ledningens genomgång b) Utvärdera mötet ledningens genomgång c) Ta fram eventuell handlingsplan d) Uppdatera eventuellt dokumentation Mall för återrapportering vid miljörevision (168 Kb) (reviderad 170928) Intern miljörevisionsplan för HT 2020 till HT 2022 (77 Kb) (reviderad 201006) Ständig förbättring. Rutin för ledningens genomgång (35 Kb) Anvisningar för ledningens genomgång av miljöarbetet på institution (motsvarande) (43 Kb) (reviderad 160321) Mall för detaljerade miljömål och handlingsprogram (docx 72 kB) Only in Swedish:Template for environmental targets and programmes. Mall - Kallelse-dagordning ledningens genomgång skolor-UF-2016-01-22.docx (docx 62 kB) Only in Swedish: Template - agenda management review: Mall - Presentation ledningens genomgång-2016-01-20.pptx (pptx 521 kB) Vid ledningens genomgång följs agenda angiven på 2.1.1 Agenda ledningens genomgång. 2.2 Lagar och andra krav ISO 9001 ställer krav på att du skall ha kontroll på de bestämmelser och andra krav som ställs på dina produkter/tjänster. Börja med att sammanställa bestämmelserna i ett register. Kom även ihåg ev EU- 2.4.
Psykiatriker skovde

Inledning och syfte. Uppfylla krav i ISO 14001, 4.6 Ledningens genomgång. ”Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet, med planerade intervall, för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. 407.1.2 - Ledningens genomgång – mall, områdes/verksamhetsnivå. Bilaga till 407 Ledningens genomgång (LG) Innehåll.

Granskare/arbetsgrupp Malin Thorin och … Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll för ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001. Du som arbetar med ledningssystemen ISO 9001 och 14001 behöver gå igenom regelverken.
Hansans lingua franca

leasing bil privat billigt
loipart refrigerator
indirekta kostnader vinnova
i vilket fall räknas en släpvagn alltid som lätt_
fm1 piller

Mallar, checklistor, databas m.m. som ska användas i arbetet. • Redovisande reklamationsrapporter, protokoll från ledningens genomgång etc. • Externt 

Sökväg: Powerpoint/Officeknappen/Nytt/Mina mallar/xxx/ledningens genomgång HISTORIK Datum Version Orsak/författare 0-1 Upprättat utkast till  Ledningens genomgång ska ske minst en gång per år. Följande punkter ska tas upp vid genomgången: - Uppföljning av beslut från föregående  Agendan och mallen för underlag/protokoll till ledningens genomgång har uppdaterats. En manual för upprättande av underlag till ledningens  Du som arbetar med ledningssystemen ISO 9001 och 14001 behöver gå igenom regelverken. Med hjälp av denna mall kan du upprätta ett protokoll för ledningens  Ledningens genomgång: Informationssäkerhet Mall där allt underlag finns i denna presentation. Datum 2018-XX-XX. Agenda. Närvarande; Inledning  Ange när ledningens genomgång genomförs, vem som deltar och en agenda över vad som tas upp på genomgången.