1B H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Eye Dam. 1B, H314; Acute Tox. 4, H312 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1.

6150

Section Hazard class Hazard class and cat-egory Hazard state-ment 3.1O acute toxicity (oral) (Acute Tox. 3) H301 3.1D acute toxicity (dermal) (Acute Tox. 3) H311 3.1I acute toxicity (inhal.) (Acute Tox. 3) H331 3.2 skin corrosion/irritation (Skin Corr. 1B) H314 3.3 serious eye damage/eye irritation (Eye Dam. 1) H318 3.5 germ cell mutagenicity

Hazardous ingredients. : sodium hydroxide; acetic acid … %. Hazard statements (CLP). : H314 - Causes severe skin burns and eye damage. Precautionary  SECTION 2: Hazard(s) identification.

  1. Reflekterande samtal metod
  2. Arbetsterapeut lon 2021
  3. Byggnads avtal arbetstidsförkortning
  4. 4 personlighetstyper test
  5. Utvecklingssamtal skolverket förskola

· Ytterligare hänvisningar: De angivna R-fraserna finns angivna i Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard,  GHS-Hazard: H314. GHS-klasser..: GHS akut toxicitet (uppskattning) däggdjur-LD50/LC50 muntlig..: 0 mg/kg. Dermalt: 0 mg​/kg. 13 sep. 2017 — Underkategori B (H314). Allvarlig ögonskada/ H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H314.

1A H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Eye Dam. 1 1A, H314; Acute Tox. 4, H302 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1.

H302 Harmful if swallowed. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H331 Toxic if inhaled. H335 May cause respiratory irritation.

1A – H314. STOT SE 3 – H335. Classification (67/548/EEC). R5. O;R8. C;R35. Xn;R20/22. The full text for all R-Phrases and Hazard Statements are Displayed 

Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled. H314. DANGER. Hazard identification. Hazard classes/categories. H301. Acute Tox. 3 oral.

H314 hazard

Serious eye damage/eye irritation, Category 1 H318 Causes serious eye damage. Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 3 H402 Harmful to aquatic life Full text of H statements : see section 16 Aspiration hazard: 1: Danger: H304 May be fatal if swallowed and enters airways: Health: Aspiration hazard: 2: Warning: H305 May be harmful if swallowed and enters airways: Environmental: Acute aquatic hazard: 1: Warning: H400 Very toxic to aquatic life: Environmental: Acute aquatic hazard: 2-H401 Toxic to aquatic life: Environmental: Acute aquatic hazard: 3-H402 Harmful to aquatic life Hazard pictogram(s): Signal word: Danger Hazard statement(s): H290: May be corrosive to metals. H314: Causes severe skin burns and eye damage. Precautionary Statement(s): P102: Keep out of reach of children. P234: Keep only in original container. P280: Wear protective gloves/ protective clothing/eye protection/face protection. Hazard pictogram(s): Signal word: Danger Hazard statement(s): H290: May be corrosive to metals.
Digital affairs minister cedric o

H314 (85.94%): Causes severe skin burns and eye damage [Danger Skin indicates the notified classification ratio from companies that provide hazard codes. No hazards occur during the normal operation of a Lead Acid Battery as it is H314.

1B: H314 : H314 : EUH208 EUH071: GHS05 GHS07 Dgr : State/Form: 16: View details: … H314 Causes severe skin burns and eye damage Skin corrosion/irritation Category 1A, B, C Danger P260,P264, P280, P301+P330+ P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, Hazard statements: H314: Causes severe skin burns and eye damage. H318: Causes serious eye damage. H335: May cause respiratory irritation.
Lag om vard av missbrukare i vissa fall

passare translation engelska
varför kan en näringskedja inte vara hur lång som helst
rottneros patk
bästa burgare stockholm
svt val 2021

GHS Hazard Statements: H314 (100%): Causes severe skin burns and eye damage [Danger Skin corrosion/irritation] H318 (71.43%): Causes serious eye damage [Danger Serious eye damage/eye irritation] Precautionary Statement Codes: P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P321, P363, P405, and P501

Se hela listan på ilpi.com Section Hazard class Hazard class and cat-egory Hazard state-ment 3.1O acute toxicity (oral) (Acute Tox. 3) H301 3.1D acute toxicity (dermal) (Acute Tox. 3) H311 3.1I acute toxicity (inhal.) (Acute Tox. 3) H331 3.2 skin corrosion/irritation (Skin Corr.