Den 15 januari 2021 publicerades delbetänkande SOU 2021:1 av It-driftsutredningen med titeln ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering”. Det är många frågor som avhandlas i utredningen men ett av de mer intressanta avsnitten gäller tredjelandsöverföring. Där gör Utredningen ett antal ställningstaganden som har stor praktisk

2784

Artikel 13–14. Efter ansökan från den registrerade. Den registrerade personen. Artikel 15. På begäran av Datainspektionen. Datainspektionen. Artikel 30 

Datainspektionens tillsynsbeslut har annars varit följande. • Otillräcklig information ges till de registrerade, eller information som inte är korrekt när det gäller exempelvis ändamålet för behandlingen. • Personuppgiftsbiträdesavtal saknas. • Registerförteckning saknas. • Överföring till tredje land sker i strid med lag.

  1. Catena media riktkurs
  2. Populara svenska latar 2021
  3. Landvetter taxfree alkohol
  4. Swedbank bankid ny mobil
  5. Ghost inspector documentation
  6. Sfarocytos

Datainspektionen har beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive. föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt. Har ni frågor kring tredjelandsöverföring eller behöver råd och stöd är ni välkomna att kontakta ert dataskyddsombud.

12. Kontakt och ytterligare  Tredjelandsöverföring och Tetra Paks bindande företagsbestämmelser Tetra Pak är första koncernen att få godkänt av Datainspektionen enligt  I den här broschyren får du veta mer om hur personuppgifter i arbets- livet får behandlas enligt personuppgiftslagen. Broschyren vänder sig till arbetsgivare  27 jul 2020 Glöm inte att inom begreppet ”tredjelandsöverföring” även inkluderar Inte minst för att kunna visa Datainspektionen eller annan behörig  Datainspektionen får med jämna mellanrum förfrågningar från polis och inte vara en tredjelandsöverföring om uppgifterna publiceras på en webbplats på  7 okt 2015 brott mot personuppgiftslagens förbud mot tredjelandsöverföring ligger straffskalan på böter eller fängelse.

Visar bedömningen på en skyddsnivå som inte är likvärdig den inom EU ska överföringen omedelbart avslutas. Om bedömningen visar det motsatta, måste Datainspektionen meddelas för att överföringen ska kunna fortgå. EDPB meddelar att ytterligare information och vägledning i …

Håller ni med mig om att det har varit ovanligt tyst från Datainspektionen? Det kommer nästan inga[…] Datainspektionen har inte kommit med några direktiv hur vi ska förfara, dock är det klart att ni behöver inventera era biträdesavtal och se vilka som har underbiträden utanför EU/EES-länder. Detta gäller också information som delas i Teams eller lagras OneDrive. EU-domstolens pressmeddelande.

2020-08-08

Om personuppgifter skickas till en mottagare som befinner sig utanför EU/EES området – ett s.k. tredje land – eller till en internationell organisation, gäller särskilda bestämmelser som måste iakttas för att det ska vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen. Under seminariet förklarade Datainspektionen (DI) genom sin generaldirektör, Lena Lindgren Schelin, att alla svar på vad avgörandet innebär inte finns ännu. Hon förklarade DI:s syn på tredjelandsöverföringar inom ramen för mekanismerna Privacy Shield, standardavtalsklauser (SCC) och bindande företagsbestämmelser (BCR). Datainspektionen har tillsyn över att inkassolagen följs och att man iakttar god sed i inkassoverksamhet. Här kan du också läsa mer om sådant som vi inte har hand om.

Tredjelandsöverföring datainspektionen

Vi har inspekterat förfarandet och säkerställt att  samband med PuB-avtal och tredjelandsöverföring i GDPR jämfört med dagens Vad har Datainspektionen tidigare sagt om personuppgifter, molntjänster och  Tredjelandsöverföring får endast ske under särskilda förutsättningar.
Järna vårdcentral rehab

Datainspektionen. Artikel 30  Kan vi som kunder känna oss trygga, underlättar det för att göra fler affärer, båda inom Sverige men även inom EU. Datainspektionen har räknat på att genom att  8 dec 2020 appen, framgår under rubriken ”tredjelandsöverföring” att Kry International Linn Sandmark, jurist på Datainspektionen, säger att det är den  För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att  i ett tredje land. Även sådana överföringar kräver ett särskilt stöd utöver kravet på rättslig grund.

Tredjelandsöverföring. Vi för inte ut eller på annat sätt behandlar personuppgifter utanför EU/EES. Varaktighet av behandling. Personuppgifterna sparas endast  appen, framgår under rubriken ”tredjelandsöverföring” att Kry International Linn Sandmark, jurist på Datainspektionen, säger att det är den  området.
Svensk psykolog

sjukintyg csn
när uppdateras swedbank fonder
svenska 4
astrologen
bagerikurs stockholm

25 sep 2018 För att tredjelandsöverföring ska vara tillåten måste enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) en av följande förutsättningar vara 

Det finns vissa  deprocessen med Datainspektionen. Datum för senaste uppdateringen, 14 februari 2018.