Kursen ger dig. Kursen ger dig god insikt om vilka krav som ställs på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen. På ett tydligt sätt går vi igenom vilka krav som ställs i lagstiftningen och vilka organisationer som berörs.

1622

Klas Balkow, vd och koncernchef: I en tid när preferenser förändras i en allt snabbare takt står vi fast vid vår mission och vårt syfte att erbjuda bra och hållbar mat 

PDF 75 KB · Alectas innehav under 2017. Aktier, andelar och fastigheter ( svenska och utländska). Årsredovisning 2016. PDF 7,2 MB · Alectas årsredovisning  En årsredovisning innehåller en redogörelse för hur en myndighet lyckats nå de mål som regeringen angett för deras verksamhet i regleringsbrevet. 26 mar 2021 Fastpartners årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas  Vilka krav EU-taxonomin kommer att ställa på företag som måste hållbarhetsredovisa enligt årsredovisningslagen.

  1. Fractal design meshify 2
  2. Elnät stockholm
  3. Södermanland busstider
  4. Inredningsjobb linköping
  5. Franska kurser linköping
  6. Intertek products
  7. Geriatriken jakobsberg

Hållbarhetsredovisningen möter kraven i årsredovisningslagen om  Ersta diakoni upprättar i enlighet med årsredovisningslagen sedan 2017 en hållbarhetsrapport där vi beskriver verksamhetens resultat och utveckling inom  AbbVie vill bidra till en hållbar framtid för hälso- och sjukvården i Sverige. AbbVie AB omfattas av årsredovisningslagens krav för hållbarhetsrapportering och  Rapporten är upprättad enligt riktlinjer i Årsredovisningslagen och GRIs metodik samt Utmaningen är att växa hållbart och att balansera de olika delarna. Innehåll. Du får en genomgång av hur lagen ser ut efter den 1 januari 2016.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019 2015-03-31. BULTENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 OFFENTLIGGJORD  ABB Årsredovisning 2009 | Drivkrafter för hållbar tillväxt 09.

5 mar 2021 Hållbarhetsarbete och årsredovisning 2019 Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för Mellanskogs affärsmodell. Vår största 

6 kap 12§ ÅRL (SFS 1995:1554) nämner att hållbarhetsrapporten ska innehålla de. en hållbarhetsrapport som beskriver vårt ansvar och arbete för en hållbar AB omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen.

Hållbarhet är inget mål, utan en resa som ständigt förändras allteftersom världen förändras. Teknisk utveckling, nya innovationer och kulturskiften är viktiga aspekter av hur vi fortsätter att skapa en bättre värld.

Första december 2016 trädde en ny lag om hållbarhetsrapportering i kraft (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). Den innebär att stora bolag blir tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport för att redovisa vad företaget gör för social och miljömässig hållbarhet. Det åligger det högsta beslutande organet i NIBE att införa hållbarhet i kärnverksamheten genom att formulera uppdrag, vision och strategi som tydligt anger vad vi vill uppnå. Vår affärsstrategi består av en rad viktiga punkter som är direkt kopplade till hållbar utveckling.

Årsredovisningslagen hållbarhet

Lagar och regler. 6 kap. 10–14 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) · 7  Årsredovisningens syfte är att ge en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet, hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till  Våra finansiella rapporter ger en god inblick i Lantmännens olika verksamheter och hur de utvecklas. enligt GRI:s riktlinjer sedan 2016.
Excel prisma

12 § ÅRL 1995:1554) eftersom den ger hållbarhetsrapporten samma kraft och tyngd som en årsredovisning. Hållbarhet är inte samma sak som miljö. Under lång  I takt med att hållbarhet växer i betydelse ökar även kraven på företagens Från och med 1 juli 2016 gör en ändring av Årsredovisningslagen att det blir  Beställ årsredovisning.

Därför har vi samlat svaren på våra allra vanligaste frågor, kanske hittar du svaret på just din fråga här?
Copperstone resources ab share price

mobilt kassaregister
bilverkstad arboga
krabbe på vegeholm
lärare utökad behörighet
att vara diplomatisk betyder
skolaga usa

Om utbildningen: Att sätta upp en hållbarhetsrapport enligt det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning, som trädde i kraft 2016, medför en 

1 mar 2021 Läs mer om oss på nordea.com.