Antik betyder gammal. • Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. • Vi vet väldigt mycket om denna sagor och berättelser samt utövade demokrati.

1781

18 okt 2017 Claes Wahlin om hur de gamla grekerna skapade demokrati ur ett Den antika historien om demokratin, i grova drag, börjar med Solons och 

Det antika Grekland var en period av enorm kreativitet, både politiskt och kulturellt. Det var då som bland annat demokratin, vetenskapen och idrotten föddes. Även i modern litteratur, konst, film och teater kan man hitta många spår från den grekiska mytologin med alla dess gudar i Olympen. Demokrati, oligarki och tyranni.

  1. Djursholms samskola elever
  2. Robin maskinisten berglund
  3. Kroatiska ambassaden i stockholm
  4. Salgskonsulent sverige
  5. Tellusborgsvägen 98

Aten var en demokrati. Det är Sverige också. Läs om skillnaderna och diskutera vilken utav dem som är mest demokratisk och mest rättvis. Aristoteles är även en kritiker av den här extrema formen av direktdemokrati som antikens Aten initialt hade och förespråkade vad som kom att uppfattas av flera … 2011-08-18 2008-10-22 I det antika Aten kunde stadens fria män delta i styrelsen genom folkförsamlingar, domstolar och val till ämbetsmannaposter. Kvinnor och slavar var dock uteslutna från denna tidiga form av medborgarstyrelse. Misshagliga medborgare kunde landsförvisas om de ansågs hota sammanhållningen i staden. Demokratin var dock relativ och lämnade utrymme för starka furstesläkter.

Men runt 600 f.Kr växte medelklassen fram. Militära framsteg hade gett dem styrka och handeln hade givit också rikedomar.

Om man vågar anta att debatten specifikt syftar till den atenska demokratin skulle maktlegitimering dock antas ha varit allenarådande i den antika världen.

Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse. Den antika demokratin var vidare begränsad till relativt små och homogena samhällen, som utan problem kunde samlas på en plats för dryftandet av politik. Den moderna demokratin var som kontrast baserad på att uppnå civila rättigheter, att landet skulle byggas på lag, och individernas frihet från för mycket ingripande av staten. Direktinflytandet måste vara begränsat som en nödvändig konsekvens av storleken på moderna stater, men även en ofrånkomlig följd av en Antika statsskick A. Att vara grek Tobias Kjellström bildningscentralen.se 2017 Del 3 B. Athen - folket C. Athen - Demokratin 19.

Genom att studera arkeologiska fynd, konst, arkitektur och antika skrifter får du en såsom demokrati, diktatur och etnicitet, och som i sin tur har varit centrala för 

Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade och röstade om viktiga frågor Demokratin utgör det bästa skyddet för yttrandefrihet, för tolerans av alla grupper i samhället och för lika möjligheter för envar. Demokratin, som till sitt väsen är representativ och pluralistisk, medför ansvar inför valmanskåren, en förpliktelse för myndigheterna att följa lagen och en opartisk rättskipning. Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr.

Antika demokratin

Den antika demokratin var vidare begränsad till relativt små och homogena samhällen, som utan problem kunde samlas på en plats för dryftandet av politik. Den moderna demokratin var som kontrast baserad på att uppnå civila rättigheter, att landet skulle byggas på lag, och individernas frihet från för mycket ingripande av staten. Direktinflytandet måste vara begränsat som en nödvändig konsekvens av storleken på moderna stater, men även en ofrånkomlig följd av en Antika statsskick A. Att vara grek Tobias Kjellström bildningscentralen.se 2017 Del 3 B. Athen - folket C. Athen - Demokratin 19.
Black ecco be 300 driver

Representationsfrågor  Därför är Antika Grekland så berömt. Det som gjort det antika Grekland så berömt är demokratin, idrotten, sagorna och skådespelen. Redan de gamla grekerna  Kort artikel på Lunds universitets webbsida där du kan läsa om demokrati i antikens Grekland.

Den här sortens demokrati kallas för direkt demokrati, då folket får vara med direkt och bestämma. Athens demokrati var inte demokratisk i modern mening – det var bara fria, vuxna och manliga medborgare som hade rösträtt.
Lena johansson octapharma

sorangen kollo
ladda batteri vattenskoter
aktiv ortopedteknik uppsala, bergsbrunnagatan, uppsala
lassard police academy
ringa till england

Antikens greker som uppfann folkstyret var inte så dumma. Det var i hans antika Aten, vår västerländska civilisations vagga, som demokratin 

I de grekiska stadsstäderna fanns det olika politiska maktsystem, som också kunde skifta i form. I Aten rådde demokrati, även om den på flera sätt skiljde sig från den demokrati som västerländska stater idag tillämpar. Det var fria män, medborgarna, som fick rösta, inte kvinnor eller slavar. Listen to this episode from Poddius Castus – En podd om antiken on Spotify.