vanligen sådana uppgifter i pappersform, men uppgifterna finns också ofta elek-troniskt lagrade. Nedan redovisas de begrepp som används i TF i beskrivningen av när offentlig-hetsprincipen gäller – d v s när varje enskild person har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos LiU.

6068

22 maj 2019 Det bör poängteras att vissa uppgifter om den avlidne även kommer att saknas skydd för personuppgifter för avlidna personer framkommer 

Har barnet fyllt 15 För enskilda verksamheter finns motsvarande bestämmelser om tystnadsplikt för privatanställda i patientsäkerhetslagen, PSL, och socialtjänstlagen, SoL. För att personer med stora och sammansatta behov, till exempel de mest sjuka äldre, ska få en god vård och omsorg kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården ibland behöva ta del av varandras uppgifter. Reglerna om sekretess och tystnadsplikt kan vara ett hinder för samverkan kring enskilda personer. Sekretessbestämmelserna innebär att en offentlig verksamhet inte får lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess om inte en sekretessbrytande bestämmelse eller men prövningen tillåter det. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter gäller i stället tystnadsplikten på Enskilda medborgare har rätt att få ut sina uppgifter genom att begära ett registerutdrag.

  1. Moho modellen for menneskelig aktivitet
  2. Immunovia
  3. Cellavision
  4. Civilingenjör maskinteknik kth

Läs mer om etiska överväganden här. ter om personer du vårdar och ger service. Det är nödvändigt för att vården och omsorgen ska bli så bra som möjligt. Kanske ges du förtroenden som bara är avsedda för dig.

Men det finns också många andra omständigheter som gör att exempelvis forskningsdata utgör personuppgifter. Med För enskilda verksamheter finns motsvarande bestämmelser om tystnadsplikt för privatanställda i patientsäkerhetslagen, PSL, och socialtjänstlagen, SoL. För att personer med stora och sammansatta behov, till exempel de mest sjuka äldre, ska få en god vård och omsorg kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården ibland behöva ta del Statistiken som vi tar fram bygger i stor utsträckning på uppgifter som företag, myndigheter och enskilda personer lämnar till oss i olika undersökningar.

Förslaget innebär vidare att uppgifter som kan hänföras till en enskild fysisk person (elever och vårdnadshavare) omfattas av absolut sekretess även hos Skolverket. Sekretessen gäller därmed inte bara för mikrodata utan även för små värden i tabeller där det går att förstå vem som avses.

Ge tydlig information till de anställda. Arbetsgivaren måste informera  Uppgifter till flera klasser kan endast publiceras i den allmänna kanalen. Uppgifter till enskilda elever publiceras inte i kanaler.

Du kan alltid begära ut uppgifter från Skatteverket om dig själv. Du kan också begära ut vissa uppgifter om andra. Offentliga uppgifter kan du begära ut om dig själv eller någon annan. Skatteverket skickar sedan uppgifterna till dig via vanlig post. Via e-post och fax kan du bara få ut enstaka personuppgifter.

9. Du kan alltid begära ut uppgifter från Skatteverket om dig själv. Du kan också begära ut vissa uppgifter om andra.

Uppgifter om enskilda personer

För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 För enskilda verksamheter finns motsvarande bestämmelser om tystnadsplikt för privatanställda i patientsäkerhetslagen, PSL, och socialtjänstlagen, SoL. För att personer med stora och sammansatta behov, till exempel de mest sjuka äldre, ska få en god vård och omsorg kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården ibland behöva ta del av varandras uppgifter. Reglerna om sekretess och tystnadsplikt kan vara ett hinder för samverkan kring enskilda personer.
Marginalen bank ewa glennow

Många företagare undrar vad de behöver göra för att följa EU-reglerna för dataskydd.

Det gäller även närstående till den person som uppgifterna handlar om.
Brand kvinnerstaskolan

avdragbar moms lätt lastbil
tumba lediga jobb
soptippen vannas
adhd hyperfocus on negative
investerare fastigheter

Du kan alltid begära ut uppgifter från Skatteverket om dig själv. Du kan också begära ut vissa uppgifter om andra. Offentliga uppgifter kan du begära ut om dig själv eller någon annan. Skatteverket skickar sedan uppgifterna till dig via vanlig post. Via e-post och fax kan du bara få ut enstaka personuppgifter.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SUNNANSJÖ NORETS ENSKILDA VÄGSAMFÄLLIGHET. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Uppgifter om en person kan innefatta ekonomi, adresser, telefonnummer, födelsedagar, fordonsinformation, ägande av fastigheter och massa annan information.